دی اتیلن گلایکول

111

از دی اتیلن گلایکول در تولید پلاستیک ها، رزین های پلی استری غیراشباع، رزین های آکریلاتی و متاکریلاتی استفاده می شود

دی اتیلن گلایکول یک ترکیب آلی با فرمول C4 H10 O2 می باشد. این محصول به دلیل جرم مولکولی بالاتر فراریت کمتری نسبت به مونواتیلن گلایکول دارد. دی اتیلن گلایکول در حلال های آبی و اکثر حلال های آلی محلول است. از دی اتیلن گلایکول در تولید پلاستیک ها، رزین های پلی استری غیراشباع، رزین های آکریلاتی و متاکریلاتی استفاده می شود.

0/5 (0 نظر)

توضیحات تکمیلی

فرمول مولکولی

C4H10O3