مات کننده ها

کاربرد عمده مات کننده ها در صنایعی مانند تولید رنگ و رزین و محصولات پلاستیکی می­باشد

کاربرد عمده مات کننده ها در صنایعی مانند تولید رنگ و رزین و محصولات پلاستیکی می­باشد. این مواد جهت تنظیم میزان بازتابش نور از سطح فیلم نهایی استفاده می­شوند. از میان این مات کننده ها نانوسیلیکا با ساختار حفره ای و توزیع سایز مناسب به عنوان یک مات کننده متوسط و اقتصادی مطرح است.

0/5 (0 نظر)