آموزش تقطیر اتیلن گلایکول از ضد یخ

به وسیله دستگاه هیتر آزمایشگاهی ضد یخ را حرارت می دهیم تا عمل تقطیر اتیلن گلیکول از ضد یخ صورت بگیرد.

تجهیزات مورد نیاز برای تقطیر

ابزارهای مورد نیاز شامل شیشه بالن ته گرد، هیتر، میله فلزی، پایه نگهدارنده، فویل آلومینیومی

تجهیزات آزمایشگاهی

ویدیو زیر آموزش کامل تهیه این محصول با ارزش می باشد

0/5 (0 نظر)