متیل استات چیست

متیل استات مایع بی برنگ شفاف با فرمول مولکولی C3 H6 O2 از خانواده استرها که جرم مولکولی آن 74.08 g/mol است و در حلال های آلی محلول می باشد که در آب با دمای اتاق حدودا 25% محلول است. متیل استات قابل اشتعال است و درصد سمی بودن کم است و بویی شبیه به بوی چسب و استن دارد.

این ماده در محلول های اسیدی قوی یا بازی قوی ناپایدار است

اسامی دیگر متیل استات

 

0/5 (0 نظر)